Carta Pai Mudah

Carta pai adalah antara carta-carta yang perlu dilukis apabila anda diminta untuk mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear (Bahagian D). Terdapat beberapa jenis carta pai yang perlu anda tahu, iaitu:
i) Carta pai bandingan
ii) Carta pai bertingkat
iii) Carta pai berbahagi
iv) Carta pai bertindih
Namun begitu asas melukis carta pai perlu diketahui terlebih dahulu. Link di bawah ini menjelaskan cara untuk membentuk carta pai mudah.

klik disini CARTA PAI MUDAH

0 comments:

Post a Comment